Showing 1 - 2 of 2 matches filtered by 'Advertising & marketing', 'Events' .
  • Ontbijtseminar 'Branding and marketing of sports events'

    Netherlands 18.02.2015

    sportevenementen, intellectuele eigendomsrechten en de... internationale sportevenementen en maken die gebeurtenissen... exploiteerbaar vanuit een commercieel en financieel oogpunt.... Zonder het creatieve gebruik en de toepassing van..., omroepen en andere partijen die commercieel verbonden

  • Seminar: Advertising and Marketing Latest Developments

    United Kingdom 24.11.2015

    We are pleased to invite you and your colleagues to CMS Cameron McKenna's Advertising and Marketing, Latest Developments seminar which will update you...