Showing 1 - 2 of 2 matches filtered by 'State aid', 'Events' .
  • Workshops Real Estate & Construction

    Netherlands 07.04.2016

    , Vastgoedtransacties en Bestuursrecht vallen, samen met..., diepgaand behandelen en toelichten... grondeigenaar en/of contractant wordt zij geconfronteerd met... een overheidsorgaan en haar contractspartij rekening... dienen te houden bij de totstandkoming en uitvoering

  • Recente ontwikkelingen op het gebied van Staatssteun en Wet Markt & Overheid

    Netherlands 02.06.2016

    van Staatssteun en Wet Markt Overheid Dit seminar is... staatssteun en Wet Markt & Overheid'. Voor de Europese... blijken in de (Europese en nationale) rechtspraak de... zien op de naleving van de Wet Markt & Overheid en..., inkopers en overige geïnteresseerden in het