Productaansprakelijkheid/Recall

19 May Utrecht, Netherlands 12:30PM - 04:45PM

Description

Op donderdagmiddag 19 mei 2016 organiseren Aon, Cunningham Lindsey, ProductIP en CMS met medewerking van de toezichthouders Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) en de NVWA de workshopmiddag Productaansprakelijkheid/Recall: 'Van consumenten-veiligheid naar consumentenwelzijn?'

Productwetgeving, zowel food als non-food, wordt steeds complexer. Dit heeft zijn weerslag op de contractuele verhoudingen tussen leveranciers en afnemers in de keten, waarbij steeds vaker uit voorzorg een recall plaatsvindt. In welke mate zijn verzekeraars echter nog bereid de recallrisico's te verzekeren? Waar liggen de grenzen aan de verzekerbaarheid van een recall en welke maatregelen kunt u het beste nemen, om uw recallrisico’s toch aanvaardbaar te houden en te beperken?

Het seminar zal met een plenaire sessie worden geopend door toezichthouder de heer Carl Huijbregts van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Vervolgens wordt tijdens een aantal workshops een casus behandeld aan de hand waarvan u praktische tips en informatie ontvangt. Tijdens de workshops zal de heer Rudy Nieuwenhuis van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de visie van de toezichthouder geven. Uiteraard is er voldoende ruimte voor discussie.

U kunt aan twee van de volgende drie workshops deelnemen:

Workshop 1

Tef Tevonderen - Cunningham Lindsey, senior schade-expert gespecialiseerd in productaansprakelijkheids- en recallschades, zal aan de hand van een concrete food/feed recall-casus ingaan op een aantal aspecten van aansprakelijkheid, verzekeringsdekking en schadevaststelling. Gegadigden die aan deze workshop deelneme krijgen de casus vooraf per mail toegezonden.

Workshop 2

Caspar ter Horst - ProductIP
, managing director
'Hoverboard - Hype or Hazard?': Wat het commerciële succes van 2015 had moeten worden werd een aaneenschakeling van incidenten. Leren we ervan of valt straks de 'drone' droom ook in duigen? Caspar ter Horst, co-founder van ProductIP analyseert. 

Workshop 3

Frank Kappers - Aon, Claims Specialist Aon Risk Solutions en
Eva Schothorst-Gransier en Bas Baks - CMS, advocaten, over vragen zoals:

  • Is uw aansprakelijkheidsverzekering volledig afgestemd op uw productaansprakelijkheidsrisico’s?
  • Zijn de huidige triggers voor de dekking onder de recallverzekering nog wel van deze tijd?
  • Hoe beperkt u uw risico's op voorhand in de contractuele keten? En wat als het kwaad al is geschied? Hoe te handelen, waarmee rekening te houden en wat vooral niet te doen?
  • Loopt mijn bedrijf strafrechtelijke risico's, en zo ja, wie precies?
  • Hoe stel ik mij op jegens de toezichthouder(s)?

Aon en CMS bespreken deze en andere vragen aan de hand van een aantal voorbeelden uit de dagelijkse schadepraktijk.

Aansluitend is er een discussie en sluiten wij het seminar af met een borrel.

Aanmelden kan via onderstaande registreerbutton. Hier kunt u tevens eventuele voorkeur voor de workshops aangeven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De Nederlandse Orde van Advocaten kent per seminar drie permanente opleidingspunten toe.

Routebeschrijving naar ons kantoor.

Speakers