Inleidende lunchbijeenkomst CAO-recht- gebondenheid aan de CAO

12 Jan Utrecht , Netherlands 12:00PM - 01:30PM

Description

Tijdens de inleidende bijeenkomst zal de gebondenheid aan de cao uitvoerig worden behandeld. Er wordt ingaan op de vijf verschillende manieren om gebonden te raken aan een cao. De behandeling van die gebondenheid zal steeds in het teken staan van de mate van individuele contractsvrijheid die in de betreffende situatie resteert voor de individuele werknemer en werkgever. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

  1. Wet AVV;
  2. Art. 9 + 12 Wet CAO;
  3. Art. 14 Wet CAO;
  4. Incorporatie wegens art. 14 Wet CAO;
  5. Onverplicht 'volgen'.

De inleidende bijeenkomst is ervoor bedoeld te zorgen dat alle cursisten over een gemeenschappelijk kennisniveau beschikken, zodat zij optimaal kunnen profiteren van de verdiepende bijeenkomst.

Spreker

Esther Koot-van der Putte is eigenaar van Cao-recht Advies en Opleiding in Haarlem (www.cao-recht.nl). Cao-recht advies en opleiding is het bedrijf waarin Esther haar wetenschappelijke passie voor cao-recht verbindt met haar missie om het cao-recht op brede basis ingang te doen vinden in de praktijk. Zij vindt het belangrijk om bruggen te bouwen tussen enerzijds alle actoren in de 'polder' en anderzijds de arbeidsrechtspecialisten. Zo adviseert Esther aan een breed scala van doelgroepen, zoals advocatuur, accountants, HR-managers, cao-partijen, ondernemingsraden, bedrijfsjuristen en overheden. Vele advocaten weten haar te vinden als ‘the lawyers lawyer’. De persoonlijke benadering, gecombineerd met een gedegen kennis van het cao-recht wordt doorgaans zeer gewaardeerd.

Esther heeft een wetenschappelijke achtergrond, zo was zij als onderzoeker verbonden aan het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar zij promoveerde op een cao-rechtelijk proefschrift getiteld: “Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid”. Na haar promotie werkte zij korte tijd als advocaat en vervolgens als professional support lawyer bij Allen & Overy LLP te Amsterdam. Naast haar dagelijkse praktijk bij Cao-recht advies en opleiding, werkt zij geregeld als paritair voorzitter van sectorale geschillen- danwel beroepscommissies. Daarbij is zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen alsmede lid van de Vakexamencommissie voor de Inspecteursopleiding van SNCU. Esther publiceert regelmatig in de arbeidsrechtelijke vakliteratuur. Daarbij is zij docent in de post-academische Groninger Leergang Arbeidsrecht en gastdocent Cao-recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot slot is ze vaste medewerker Opmaat Nieuws, redacteur voor CaoWEB, alsmede annotator voor de Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR). Esther publiceerde in de zomer van 2015 een geheel herziene 2de druk van haar dissertatie. Esther is getrouwd en heeft drie zoons.

Location

  • zaal 6 (8e verdieping)
  • kantoor Utrecht