Ontbijtseminarreeks Employment & Pensions

17 Nov Amsterdam , Netherlands 08:00AM - 09:45AM

Description

Dit seminar is verplaatst naar voorjaar 2016

De praktijkgroep Employment & Pensions organiseert in november een ontbijtseminarreeks.

Deze cyclus bestaat uit vier ontbijtseminars op de dinsdagochtenden in november. Tijdens deze bijeenkomsten komen vier kernonderwerpen aan de orde, te weten WWZ, pensioen, WNT, alsmede Cao en Bedrijfstakpensioenfondsen, zoals u daar als HR professional, of bijvoorbeeld bestuurder, directielid of bedrijfsjurist, mee te maken kunt krijgen.

  • Dinsdag 3 november 2015 - Wet Werk en Zekerheid: eerste ervaringen, tips en trucs
  • Dinsdag 10 november 2015 – Pensioen: compensatie, netto-pensioen en pensioenontslag
  • Dinsdag 17 november 2015 - Wet normering topinkomens: overgangsregelingen en praktische uitwerking
  • Dinsdag 24 november 2015 - Collectieve Arbeidsovereenkomsten en Bedrijfstakpensioenfondsen: wel of niet volgen, verplichtingen, vrijstellingen en risico's

Wilt u deelnemen aan één of meerdere ontbijtseminars uit de seminarreeks, dan kunt u zich inschrijven middels onderstaande registreerbutton. U kunt op het aanmeldformulier aangeven welk(e) seminar(s) u uit de reeks wilt bijwonen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Indien u niet tot de doelgroep behoort behouden wij ons het recht voor om een inschrijving te weigeren.

Opleidingspunten

De Nederlandse Orde van Advocaten kent per seminar een permanente opleidingspunt toe.