Franczyza – co dalej z regulacją rynku?

Polska
Available languages: EN

Na przestrzeni ostatnich lat szeroko dyskutowano konieczność uregulowania franczyzy. Pojawiały się na ten temat raporty, prowadzono prace w ramach wyspecjalizowanego zespołu przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców mające na celu samoregulację, jak również zapowiadano projekt ustawy. Wydaje się, że tym razem prace legislacyjne nabrały tempa – na konferencji prasowej Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało wstępne założenia projektu ustawy dotyczącej franczyzy („Projekt”).

Najważniejsze planowane zmiany zakładają wprowadzenie:

  • definicji franczyzy;

  • obowiązku udostępnienia potencjalnemu franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego. Zgodnie z zapowiedziami franczyzodawca ma być zobowiązany do przekazania potencjalnemu franczyzobiorcy na 14 dni przed podpisaniem umowy dokumentu informacyjnego zawierającego najistotniejsze warunki dotyczące współpracy w ramach franczyzy. Zdaniem projektodawców ma to zapewnić większą ochronę prawną franczyzobiorcy;

  • nowego sądu arbitrażowego, który miałby rozpoznawać sprawy na tle umów franczyzy. Projekt ma określać np. zasady postępowania przez tym sądem. W założeniu ma to przyspieszyć postępowania, a tym samym ułatwić stronom dalszą współpracę w ramach franczyzy;

  • precyzyjnych zasad dotyczących zakazu konkurencji. Ma to w założeniu chronić interesy franczyzodawcy oraz franczyzobiorcy (któremu nie będzie nadmiernie ograniczane prawo podejmowania innej pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej);

  • terminów wypowiedzenia dla umowy franczyzy;

  • kar umownych;

  • aplikacji dla umów franczyzy. Projektodawcy proponują stworzenie aplikacji, która – na bazie algorytmu – pozwalałaby sprawdzić czy umowa franczyzy spełnia odpowiednie standardy rynkowe;

  • znaku dobrej marki, którego będzie mógł używać franczyzodawca działający zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi.

Projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany, będziemy na bieżąco monitorować cały proces legislacyjny w tym zakresie.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat projektu ustawy oraz tego, jak może ona wpłynąć na Państwa działalność gospodarczą w Polsce, prosimy o kontakt z Państwa dedykowanym partnerem lub lokalnymi ekspertami CMS.