Reklama suplementów diety – czy czeka nas rewolucja?

Poland
Available languages: EN

Jak bumerang powraca temat suplementów diety – tym razem planowane zmiany dotyczą prezentacji i reklamy tej kategorii produktów. 2 września 2022 r. opublikowano informację o pracach nad projektem nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia („Projekt”).

Planowane zmiany mają mieć na celu ochronę zdrowia i życia konsumentów, a także podnoszenie ich świadomości o suplementach diety. Zgodnie ze wstępnymi informacji o projekcie, przyczyną zmian mają być dotychczasowe praktyki stosowane przez przedsiębiorców – które mogą wprowadzać w błąd co do właściwości tej kategorii produktów.

Najważniejsze planowane zmiany to:

  • dodanie obowiązkowych elementów w reklamie lub prezentacji suplementu diety. Prezentacja lub reklama mają zawierać komunikatu o treści „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety. Suplement diety nie ma właściwości leczniczych.”;

  • wprowadzenie zakazu wykorzystywania w reklamach wizerunku HCP. Zgodnie z założeniami miałoby to obejmować również pośrednie odwoływanie się do wizerunku HCP, np. poprzez użycie w reklamie rekwizytów takich jak: stetoskop czy aparat do mierzenia ciśnienia, a także wykonywanie czynności kojarzących się z wykonywaniem zawodów medycznych np. mierzenie ciśnienia;

  • wprowadzenie zakazu kierowania reklamy do dzieci w wieku do 12 lat;

  • ograniczenia w zakresie sposobu i miejsca reklamy lub prezentacji suplementów. Projekt zakłada m.in. zakaz prowadzenia reklamy suplementów diety w aptekach, a także konieczność odseparowania leków i suplementów diety sprzedawanych w aptekach;

  • ograniczenia co do reklamy i prezentacji tzw. marek parasolowych (tj. suplementów wprowadzanych pod podobną lub zbliżoną do produktów leczniczych nazwą lub szatą graficzną);

  • umożliwienie stosowania w oznakowaniu, prezentacji lub reklamie suplementów diety dobrowolnego znaku potwierdzającego jakość i bezpieczeństwo produktu;

  • zmiany doprecyzowujące dotyczące procedury powiadamiania GIS o pierwszym wprowadzeniu produktu do obrotu m.in. dotyczące opinii jednostki naukowej albo URPL o klasyfikacji produktu;

  • podwyższenie kar oraz przeniesienie uprawnienia do ich nakładania na właściwego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego. Do tej pory organem właściwym do nakładania był wojewódzki inspektora sanitarny, a organem odwoławczym GIS.

Zgodnie z zapowiedziami, przewiduje się, że projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w IV kwartale 2022 r.

Pełną treść założeń projektu ustawy można śledzić pod adresem: Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Portal Gov.pl (www.gov.pl).