De Belgische mededingingsautoriteit keurt de fusie van de Haven van Antwerpen en de Haven van Zeebrugge goed

Belgium
Available languages: EN FR

Op 7 januari 2022 heeft de Belgische mededingingsautoriteit de fusie goedgekeurd van de Haven van Antwerpen en de Haven van Zeebrugge, die nu de eengemaakte Haven van Antwerpen-Brugge worden.

Op 4 november 2021 meldden de Haven van Antwerpen en de Haven van Zeebrugge hun fusieplan aan bij de Belgische mededingingsautoriteit ("BMA") in het kader van haar bevoegdheid omtrent concentratiecontrole. De plannen om de bedrijven samen te voegen bestonden al meerdere jaren en zijn begin 2021 officieel aangekondigd, maar werden uitgesteld wegens de aanhoudende pandemie.

De partijen bij de transactie, de Haven van Antwerpen en de Haven van Zeebrugge, zijn actief in de sectoren van waterbouw, transport over water, opslag in koelpakhuizen en andere opslag, transportondersteuning en de verhuur en exploitatie van terreinen. De Haven van Antwerpen is na Rotterdam de belangrijkste Europese haven.

Door de sterke positie van de partijen op de betrokken markten kon de voorgenomen concentratie niet in aanmerking komen voor een vereenvoudigde procedure, hetgeen resulteerde in een vollediger dossier dat moest worden ingediend, langere termijnen en de verwijzing naar het Mededingingscollege, dat bevoegd is om de operatie goed te keuren of af te wijzen.

Het onderzoek van de BMA was specifiek gericht op de gevolgen van de concentratie op de markten voor havenconcessies en algemene en bijzondere havendiensten voor containers, vloeibare bulk en ro-ro cargo.

Tijdens de procedure zullen door de partijen aanzienlijke efficiëntieverbeteringen als gevolg van de concentratie zijn beargumenteerd in termen van verbeterde capaciteit, schaalbaarheid en specialisatie als gevolg van de complementaire productportefeuilles en geografische activiteiten van de partijen. In dit verband heeft de Haven van Antwerpen de op één na grootste chemiecluster ter wereld en staat zij ook bekend om haar belangrijke rol in het containervervoer ten behoeve van China, Noord- en Zuid-Amerika en Turkije, terwijl de Haven van Zeebrugge de grootste autohaven ter wereld is en een belangrijke LNG-terminal heeft die vooral gericht is op het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Rusland en China.

De nieuwe entiteit genaamd “Haven van Antwerpen-Brugge” zal de grootste containerhaven van Europa zijn, uitgedrukt in ton, waardoor haar concurrentiepositie wereldwijd verder zal worden versterkt. Als tweede grootste Haven in Europa zal zij jaarlijks 278 miljoen ton goederen verwerken. De respectievelijke ondernemingen bundelen nu, in het kader van hun geïntegreerde beheersstructuur, hun investeringskrachten ten voordele van innovatie, digitalisering, groene energie en algemene duurzaamheid en logistieke efficiëntie.

In de aanmeldingsprocedure hebben belanghebbende derden tot 18 november 2021 de gelegenheid gehad om hun opmerkingen betreffende de voorgenomen transactie over te maken.

Op het einde van de procedure heeft het Mededingingscollege besloten dat de concentratie waarschijnlijk geen effecten zal hebben die een afkeuring van de concentratie of het aanvaarden van verbintenissen zouden rechtvaardigen.

 

De BMA heeft de concentratie aldus op 7 januari 2022 goedgekeurd.