Stanowisko KNF w sprawie wypłaty dywidendy w instytucjach finansowych w 2022 r.

Poland
Available languages: EN

Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) na początku grudnia opublikowała stanowisko ws. polityki dywidendowej instytucji finansowych w 2022 r. („Stanowisko”). Stanowiska w tym przedmiocie KNF publikuje corocznie i choć mają one charakter soft-law, silnie oddziałują na decyzje dotyczące wypłaty dywidendy podejmowane przez instytucje finansowe.

Do jakich instytucji finansowych skierowane jest Stanowisko?

Stanowisko odnosi się do następujących instytucji:

  • banków (komercyjnych, a także spółdzielczych i zrzeszających),

  • zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz zakładów ubezpieczeń i reasekuracji,

  • towarzystw funduszy inwestycyjnych,

  • powszechnego towarzystwa emerytalnego, oraz

  • domów maklerskich.

Co zawiera Stanowisko?

Stanowisko określa maksymalną wysokość dywidendy, która może zostać wypłacona przez instytucje finansowe w 2022 r. oraz warunki jakie muszą spełnić instytucje finansowe, aby dokonać takiej wypłaty. Pomimo trwającej pandemii COVID-19, KNF zezwoliła wszystkim wskazanym instytucjom finansowym na wypłatę zysku za 2021 r. (po spełnieniu warunków określonych w Stanowisku). W szczególności odetchnąć z ulgą mogą banki komercyjne, którym w zeszłorocznym stanowisku KNF rekomendował wstrzymanie wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 r. 

Stanowisko KNF pozostaje, co do zasady, spójne ze stanowiskami w sprawie założeń polityki dywidendowej w ostatnich latach. Oznacza to, że po spełnieniu określonych w Stanowisku warunków:

  • banki komercyjne, powszechne towarzystwa emerytalne oraz domy maklerskie mogą wypłacić do 100% zysku netto z 2021 r.;

  • banki spółdzielcze i zrzeszające mogą wypłacić do 10% zysku za 2021 r.;

  • zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz zakłady ubezpieczeń i reasekuracji mogą wypłacić do 100% zysku z 2020 r. oraz 50% zysku z 2021 r.;

  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych mogą wypłacić dywidendę w wysokości powyżej 100% netto zysku za 2021 r.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat Stanowiska i jego wpływu na politykę dywidendową instytucji finansowych prosimy o kontakt z ekspertami CMS – Ewą Świderską, Sylwią Raszplewicz-Czyżewską, Patrycją Sikorską-Tuğcu.