Na Slovensku bežia posledné dni na dopredaj jednorazových plastových výrobkov

Slovakia
Available languages: DE EN

3.7.2021 nadobudlo účinnosť ustanovenie zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktoré zakazuje uvádzať niektoré jednorazové výrobky z plastu, obaly a neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky. V tomto článku sa dočítate, aké výrobky tomuto zákazu podliehajú a ako naložiť s naskladneným tovarom.

Cieľom zavedenia tohto zákazu je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredia a podpora prechodu na obehové hospodárstvo vyznačujúce sa inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Legislatíva smeruje k podpore tých výrobcov, ktorý na trh uvádzajú recyklovateľné výrobky. Okrem iného je cieľom dosiahnuť odklon od používania zložených (kompozitných) obalov alebo používania viacerých druhov obalov na jeden výrobok.

V stopách európskej legislatívy zakázal Zákon o odpadoch podnikateľom uvádzať na slovenský trh:

  • jednorazové výrobky z plastu,
  • obaly z oxo-degradovateľných plastov a
  • neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov.

Zákaz sa netýka všetkých jednorazových výrobkov z plastu. Zakázané sú napr. príbory, taniere, niektoré typy vatových tyčiniek do uší, niektoré typy slamiek, miešadlá na nápoje, niektoré nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly a poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu.

Okrem jednorazových výrobkov z plastu sú zakázané aj obaly z oxo-degradovateľných plastov, t.j. obalov, ktoré obsahujú prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo ich chemický rozklad. V ľudskej reči zjednodušene ide o plastové obaly, ktoré sa rozpadajú na malé čiastočky pôsobením kyslíka, napríklad nádoby na zeleninu, ovocie, dezerty alebo zmrzlinu. Na čiernu listinu boli zaradené aj neobalové výrobky z oxo-degradovateľných plastov. Ide napríklad o klasické vrecká na odpad.

Zákon o odpadoch vo svojej prílohe uvádza zoznam výrobkov, na ktoré sa zákaz vzťahuje. Existuje však rada výnimiek, ktoré je potrebné zohľadniť. Osobitné posúdenie si vyžadujú viaceré špecifické výrobky, napríklad výrobky z papiera s plastovou výstelkou – pre predstavu papierové poháre spevnené plastovou výstelkou alebo poťahom.

Tieto vybrané výrobky majú byť nahradené ekologickejšími alternatívami napríklad z papiera alebo výrobkami na viacnásobné použitie.

Okrem zákazu treba tiež v tejto súvislosti sledovať legislatívu stanovujúcu napríklad aj požiadavky na označovanie týchto výrobkov, ako aj ďalšie opatrenia.

Zakázané jednorazové výrobky z plastu je možné distribuovať do 31.12.2021. To sa však týka len tých výrobkov, ktoré boli na slovenský trh uvedené do 3.7.2021. To znamená, že výrobky, ktoré sa dostali do skladov distribútorov pred 3.7.2021 je možné dopredať do konca tohto roku. Výrobky, ktoré sa náhodou ocitli v skladoch po 3.7.2021, sú plne zakázané.

Čo sa týka obalov a neobalových výrobkov z oxo-degradovateľných plastov, tie nie je možné s účinnosťou od 3.7.2021 uvádzať na slovenský trh a ani distribuovať.