Türkiye normalleşmeye ilişkin detayları açıkladı, sokağa çıkma yasakları kaldırıldı

Turkey
Available languages: EN

İç İşleri Bakanlığı, Türkiye’nin 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile COVID-19 ile mücadele stratejisinin detaylarını belirleyen Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi ("Genelge") yayınladı.

Sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları:

Tüm sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta sonu ve hafta içi dahil) ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz 2021 05:00 itibari ile kaldırıldı.

İşyeri faaliyetleri:

Salgınla mücadelenin temel prensiplerine (temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe) ve tüm iş kolları ve faaliyet alanları için Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uyulması kaydıyla aşağıdaki kurallar uygulanacaktır;

  • Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş ve iş yerleri (sinema salonları dahil) 1 Temmuz 2021 gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir;
  • Yeme-içme endüstrisinde aynı masada bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar kaldırılmıştır;
  • Kahvehane gibi işletmelerin müşterilerinin, kağıt ve benzeri oyunları oynamalarına müsaade edilecektir;
  • Tüm iş yerleri, ruhsatlarında belirlenmiş olan çalışma saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir;
  • Sınırlama olmaksızın canlı konserler de dahil olmak üzere müzik yayını yapan tüm işletmeler gece yarısına kadar yayın yapabileceklerdir;
  • Park, bahçe, kamp alanı ve piknik alanı gibi yerlerle ilgili getirilen ilave kısıtlamalar kaldırılacaktır;
  • Yeni bir karar alınıncaya kadar nargile servisi yapılmasına izin verilmeyecektir.

Toplantı, etkinlik ve düğünler:

STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birlikler vb. organizasyonun genel kurul toplantısı dahil geniş katılımlı tüm etkinlikleri ile her türlü toplantı, açık alanlarda kişi başı asgari dört metrekare, kapalı alanlarda kişi başı asgari altı metrekare alan bırakılması kaydıyla yapılabilecektir.

Yukarıda anılan kişi başı mesafe kuralına uyulmak şartı ile, düğün ve benzeri kutlamalar katılımcı sayısı kısıtlaması olmaksızın yapılabilecektir. Aynı kural, konser, festival, gençlik kampı vb. etkinlikler için de geçerlidir.

Toplu taşıma:

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslara ile pandemi ile mücadelenin temel ilkelerine uyulmak kaydıyla, toplu taşımaya ilişkin yolcu/kapasite sınırlandırması ve belirli yaş grupları için toplu taşıma kullanma yasağı dahil, tüm kısıtlamalar kaldırılmıştır.

Konaklama tesisleri:

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslara ile pandemi ile mücadelenin temel ilkelerine uyulmak ve yoğun kalabalıkların oluşmasını önleyici tedbirler alınması kaydıyla, konaklama tesisleri ile bu tesislerin eğlence hizmetlerine ilişkin tüm kısıtlamalar kaldırılmıştır.

Kamu çalışma saatleri:

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında istisnai çalışma saatleri uygulamasına son verilecek ve normal mesai düzenine geri dönülecektir.

Türkiye’ye giriş:

Genelge, yurtdışından Türkiye’ye girişe ilişkin önlemleri hafifletmekteydi ancak İçişleri Bakanlığı, yeni varyantların yayılmasını önlemek amacıyla, Genelge’yi yayınlamasının hemen ardından 1 Temmuz 2021’den itibaren ülkeye girişte uygulanacak tedbirlerin detaylarını duyurmuştur. Buna yeni kurallar aşağıdakileri içermektedir:

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

Afganistan ve Pakistan’dan Türkiye’ye gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi on gün olarak uygulanacaktır. Ayrıca, karantinanın yedinci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmuştur. Bu ülkelerden gelen yolcular, Türkiye’ye giriş yapmadan başka ülkelere aktarma yapabileceklerdir. Ne var ki, son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye’ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı eden kişilerin valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınmayı kabul etmeleri halinde Türkiye’ye girişlerine izin verilecektir. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucu pozitif çıkanlar için karantina uygulaması sonlandırılmayacaktır.

Diğer ülkelerden Türkiye’ye giriş yapan kişilerden, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son altı ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden Türkiye’ye girişlerde bu belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir. Yoğunlaşmayı önlemek amacıyla, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kara ve demiryolu ile Türkiye’ye girişleri Edirne ve Kırklareli illerinde bulunan sınır kapılarıyla sınırlı olacak şekilde, iletişim bilgileri içeren bir formu doldurarak izin verilecektir.

Türkiye’ye giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak ve bu kişiler ile yakın temasta bulunan diğer kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaktır.

Genelge ve Türkiye’nin kademeli normalleşme düzeni ile ilgili daha fazla bilgi için CMS uzmanlarınız veya yerel CMS danışmanınız ile iletişime geçebilirsiniz: Dr Döne Yalçın.