Fotovoltaika má opäť zelenú

Slovakia
Available languages: DE EN

Apríl 2021 priniesol na Slovensku vítané zmeny v oblasti fotovoltaiky a veternej energie. Zrušil sa tzv. stop-stav platný od roku 2013. Stop stav bránil zvyšovaniu kapacity existujúcich zdrojov a pripájaniu nových zdrojov výroby elektriny do elektrizačnej sústavy.

Voľný inštalovaný výkon vyčlenený pre fotovoltaické a veterné elektrárne je 407 MW sumárne pre celú SR. Je rovnomerne rozdelený medzi jednotlivých prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav - Západoslovenskú, Stredoslovenskú a Východoslovenskú distribučnú spoločnosť. Aktuálne je v každom z regiónov vyčlenených 50 MW inštalovaného výkonu. Podľa potreby bude dochádzať k zvyšovaniu uvedeného limitu až do celkovej spoločnej kapacity 407 MW. Prípadné obmedzenia budú avizované na 3 roky dopredu.

Podrobné informácie k procesu uvoľnenia "stop-stavu“ sú popísané v Usmernení dostupnom na webe Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (sepsas.sk). Usmernenie je výsledkom spolupráce Ministerstva hospodárstva SR, Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) a distribučných spoločností. Na tomto webe sú tiež uverejňované informácie o pridelených, vyčerpaných a voľných inštalovaných výkonoch.