Częściowe wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej w Polsce

Polska
Available languages: EN

W ramach prac nad kolejną tzw. Tarczą Antykryzysową, służącą przeciwdziałaniu gospodarczym skutkom wywołanym przez koronawirusa, Polska zdecydowała się na częściowe wdrożenie Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE). Kodeks ten wprowadzony został na podstawie unijnej dyrektywy z 2018 r. tworzącej nowe ramy regulacyjne dotyczące łączności elektronicznej. Czas na jego wdrożenie do krajowych porządków prawnych upływa w dniu 21 grudnia 2020 r.  W kwietniu br. Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło wstępny projekt ustawy implementującej EKŁE – Prawo komunikacji elektronicznej (PKE), o czym pisaliśmy poprzednio.

W ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono szereg zmian w przepisach Prawa telekomunikacyjnego. Do najważniejszych z nich, częściowo wdrażających wymogi EKŁE, należą:

  • umożliwienie odstąpienia od umowy o świadczenie usług lub wypowiedzenie takiej umowy w formie dokumentowej, tzn. niekoniecznie na piśmie;

  • prawo abonenta do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy umowa taka zawarta została pierwotnie na czas określony, po czym uległa ona automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony (wdrażający art. 105 ust. 3 EKŁE);

  • prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy takiej usługi; analogiczne do uprawnienia pozwalającego na przeniesienie numeru telefonu do nowego operatora (wdrażający art. 106 EKŁE).

Część z wprowadzonych zmian można zrozumieć z uwagi na aktualną sytuację (np. możliwość rozwiązania umowy z operatorem bez konieczności wychodzenia z domu). Jednak pozostałe zmiany nie wydają się być uzasadnione aktualnym stanem epidemii. Tym bardziej, że zgodnie z ustawą z 14 maja 2020 r. ww. zmiany w Prawie telekomunikacyjnym mają wejść w życie dopiero w dniu 21 grudnia 2020 r. Do tego jednak czasu – zgodnie z planami Ministerstwa Cyfryzacji – ma zostać przyjęta nowa ustawa (PKE), która ma zastąpić dotychczasowe przepisy Prawa telekomunikacyjnego, oraz (jak można wnosić) przepisy, które dopiero co wprowadzono na podstawie Tarczy Antykryzysowej.