Koronawirus – przewodnik dla pracodawców w Polsce

Polska

Sytuacja związana z koronawirusem (Covid-19) jest dynamiczna i niemal z dnia na dzień zmieniają się zalecenia rządu i instytucji publicznych w tym zakresie. Zespół Prawa Pracy CMS zebrał najważniejsze zagadnienia i przygotował mini przewodnik dla pracodawców w Polsce, który prezentujemy poniżej. Mamy nadzieję, że będzie on pomocny w prowadzeniu biznesu w najbliższych tygodniach.

1. Czy pracodawca może nakazać poddanie się dodatkowym badaniom lekarskim pracownikowi, który przebywał w regionie o podwyższonym ryzyku zarażenia koronawirusem?

Pracodawca nie może nakazać pracownikowi poddania się badaniu lekarskiemu ze względu na podwyższone ryzyko zarażenia koronawirusem. Pogląd ten podziela Państwowa Inspekcja Pracy.

2. Czy pracodawca może nakazać tymczasowe świadczenie pracy z domu pracownikowi, który przebywał w regionie o podwyższonym ryzyku zarażenia koronawirusem?

Pracodawca może nakazać pracownikowi świadczenie pracy określonej w umowie o pracę zdalnie przez oznaczony czas. Zostało to wprowadzone nową ustawą, która obowiązuje od 8 marca 2020.

3. Co jeżeli pracodawca postanowi zamknąć biuro/fabrykę w związku z zagrożeniem koronawirusem? Czy pracownicy zachowają prawo do wynagrodzenia?

Tak, pracownicy zachowają prawo do wynagrodzenia. Sposób wyliczenia wynagrodzenia zależy od przyjętego systemu wynagrodzenia pracownika (godzinowe, miesięczne, akord, itp.).

4. Czy pracodawca może skierować pracownika, który przebywał w regionie o podwyższonym ryzyku zarażenia koronawirusem na dodatkowy urlop wypoczynkowy?

Pracodawca nie może jednostronnie skierować pracownika na urlop wypoczynkowy. Pogląd ten podziela Państwowa Inspekcja Pracy.

5. Czy pracodawca może odmówić dopuszczenia do pracy pracowników będących obywatelami chin, włoch lub innych krajów o podwyższonym ryzyku zarażenia koronawirusem?

Pracodawca nie może odmówić dopuszczenia pracownika do pracy wyłącznie na podstawie jego obywatelstwa, bo narażałby się na zarzuty o dyskryminację. Może natomiast, jeśli pracownik podróżuje do lub z miejsc o wysokiej zachorowalności na koronawirusa.

6. Czy pracodawca może pytać pracowników, gdzie zamierzają spędzać urlopy?

Jest to kwestia dyskusyjna. Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności związane z zagrożeniem koronawirusem uważamy, że pracodawca może pytać pracowników o miejsce planowanego urlopu. Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy, a pracownicy muszą współdziałać z pracodawcą w tym zakresie. W naszej ocenie przepisy o ochronie prywatności i danych osobowych nie sprzeciwiają się temu stanowisku.

7. Czy pracodawca może odmówić dopuszczenia do pracy pracownika, który przebywał w regionie o podwyższonym ryzyku zarażenia koronawirusem?

Jeżeli pracodawca ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że pracownik czuje się źle oraz że przebywał on w regionie o wysokiej zachorowalności, ma prawo nie dopuścić takiego pracownika do pracy. Wynika to z obowiązku oraz konieczności odsunięcia pracownika od pracy, jeśli występuje zagrożenie dla zdrowia pracownika. Państwowa Inspekcja Pracy ma inny podgląd na tę kwestię.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania w powyższym zakresie lub potrzebujecie szerszej pomocy z zakresu prawa pracy, zapraszam do kontaktu na adres emailowy: katarzyna.dulewicz@cms-cmno.com.