Nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych podpisana przez Prezydenta RP

Poland
Available languages: EN

Zakończyły się prace nad nowym prawem zamówień publicznych.

Po uchwaleniu przez Sejm w dniu 11 września 2019 r., regulacja trafiła pod obrady Senatu, który przyjął ustawę bez zmian. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał ją, kończąc tym samym proces legislacyjny. Obecnie ustawa, wraz z towarzyszącą jej ustawą zawierającą przepisy wprowadzające, oczekuje na formalną publikację w Dzienniku Ustaw RP.

Nowe prawo zamówień publicznych zawiera szereg rozwiązań istotnie wpływających na sytuację zarówno zamawiających, jak i wykonawców i podwykonawców. Rozwiązania te mają być odpowiedzią na aktualne problemy polskiego rynku zamówień publicznych, w tym m.in. niską konkurencyjność, nierównowagę pomiędzy stronami umowy w sprawie zamówienia czy brak elastyczności na etapie realizacji kontraktu.

Regulacja wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. a więc po ponad rocznym okresie vacatio legis. W kolejnych artykułach szerzej omówimy wynikające z niej zmiany.