Milionowe kary dla kadry kierowniczej za naruszenie praw konsumentów

Poland
Available languages: EN

W 2015 roku Prezes UOKiK otrzymał uprawnienie do nakładania wysokich kar finansowych na osoby zarządzające przedsiębiorstwem, które naruszyło zakaz zawierania antykonkurencyjnych porozumień. Uchwalona właśnie nowelizacja przepisów, która wejdzie w życie 15 grudnia 2018 roku, przewiduje analogiczne uprawnienie w przypadku naruszenia praw konsumentów.

Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na osobę zarządzająca karę pieniężną, jeżeli w ramach sprawowania swojej funkcji, umyślnie dopuściła ona do naruszenia przez przedsiębiorcę:

  • zakazu stosowania we wzorach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych (tzw. klauzul abuzywnych); lub
  • zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Maksymalna kara nałożona na osobę zarządzającą może wynieść 2 miliony złotych, a w przypadku osób zarządzających w sektorze finansowym nawet 5 milionów złotych.

Przyznanie nowych uprawnień Prezesowi UOKiK nie było dotychczas komentowane przez Urząd, a samo wprowadzenie tej istotnej zmiany odbyło się bez udziału przedstawicieli rynku. Propozycja legislacyjna w tym zakresie nie została bowiem poddana konsultacjom publicznym.